Rólunk:

Cégünket, a STREAM SPIRIT FEJLESZTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Stream Spirit Fejlesztő Kft.) egykori alapítóját még 2014. februárban az informatikai piacon már jól ismert RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft. fiatal és lendületes csapata hozta létre azzal a céllal, hogy egy hatékony, tudást közvetíteni és átadni tudó online technológiát dolgozzanak ki és fejlesszenek le. Az alapítók időben ismerték fel azt, miszerint egyre több személyközi kapcsolat tevődik át az online, közösségi térbe, amelynek technológiai kiszolgálásához hatékony közvetítő közeget kell teremteni, mert a felhasználók már többet akarnak, mint csetelni, így egyidőben látni, hallani, magukhoz közel érezni szeretnék a jelenlévő másik személyt, illetve személyeket. Az egykori alapítók a fejlesztéshez szükséges tőke biztosítására 2014. nyarán bevonták a FINATECH I. Kockázati Tőkealapot, amely jelentős tőkét juttatott a cégbe, így lehetővé vált a szoftver végtermék fejlesztésének megkezdése. A fejlesztést részben saját erőből, részben pedig a mi irányításunk mellett külső fejlesztő bevonásával valósítottuk meg.

Korunk divatos szolgáltatásai úgy, mint az életmód tanácsadás, személyi edzés, párkapcsolati terápia, nyelv vagy egyéb oktatás, spirituális tanácsadás mind gyakrabban jelennek meg a televízióban és válnak egy-egy szolgáltató portfoliójának részévé, de mellőzik a valódi interaktivitást, amit egy online felület képes nyújtani. Egy személyre szabható szolgáltatásokat kínáló, válogatott szakértőkkel, szolgáltatókkal működtetett online rendszer olyan előnyöket sorakoztat fel, amelyekkel könnyen teret lehet nyerni a versenytársak és egyéb médiával szemben. Az online szolgáltatásoknak ez a szegmense egyelőre viszonylag kevéssé fejlett, tehát ideálisak a piacra lépési lehetőségek. Felméréseink szerint szakértői oldalak tekintetében a fórumok és egyes szakportálok képezik a jelenlegi portfóliót, de csak kivételesen létezik online streaming megoldás, ami pedig a jövő.

A Stream Future projekt egy olyan szolgáltatás rendszer megvalósítását tűzte ki célul, amelyben az online technológiák segítségével egy hatékony közeget teremthetünk bármilyen közösségnek a tudás, ismeretek és lényegében bárminek a valódi interaktivitással járó közvetítésre és átadásra. Az elmúlt évek elkötelezett fejlesztésének végeredménye az eStream szoftver, amit most mindenki számára elérhetővé teszünk.

Jöjjön és ismerje meg az online streaming XXI. századi technológiáját! A jövő elkezdődött…